สนช. ผ่านร่างปรับปรุง กฎหมายศาลทหาร – and more on mffun.in

กำหนดให้ตุลาการพระธรรมนูญ, อัยการทหาร เป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรม

สนช. ผ่านร่างปรับปรุง กฎหมายศาลทหาร

Advertisements
This entry was posted in Thailand. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s